Titel januari 2019

Familiemediation

this is index.php

Bij conflicten in de familiesfeer kan mediation helpen om overzicht te creëren en de communicatie verbeteren. Onze MfN geaccrediteerde familie-mediator biedt ruimte voor perspectief en bewaakt de balans in het gesprek. Het betreft bijvoorbeeld omgangsproblemen, nalatenschapskwesties en ook toezichtzaken zoals mentorschap en bewind. We spreken met betrokkenen, gezamenlijk of afzonderlijk, om een goed beeld van de situatie te krijgen en zorgen dat er over en weer duidelijkheid komt en kwesties kunnen worden opgelost.

HumanCare Mediation biedt meer kans van slagen voor het oplossen van conflicten in de familiesfeer.

Mediation op verwijzing van de rechtbank

this is index.php

De mediationfunctionaris van de rechtbank zal doorgaans een lijst met aan de rechtbank verbonden mediators voorleggen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor een mediator aan de rechtbank worden overgelaten; dit komt wel voor bij toezichtzaken. In een toezichtzaak betreft het veelal de situatie waarin belanghebbenden van een familielid met elkaar op één lijn willen komen aangaande curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Verwijzing via de rechtbank kan ook betrekking hebben op omgang in familiekwesties, arbeidskwesties, burengeschillen en zakelijke geschillen.

Verstoorde arbeidsrelatie?

this is index.php

Op tijd bespreekbaar maken van de problemen kan verdere escalatie en onnodige stress voorkomen. Tussenkomst van onze gespecialiseerde arbeidsmediator helpt de communicatie weer op gang en geeft ruimte om elkaars kijk op de zaak te belichten.

Neem contact op voor meer informatie of boek een oriëntatiegesprek met onze arbeidsmediator: 06 34 827 952 ; Vertrouwelijk en Vrijblijvend. Mailen kan ook: consult@humancare-mediation.nl .