Verstoorde arbeidsrelatie?

Verstoorde arbeidsrelatie?

this is index.php

Op tijd bespreekbaar maken van de problemen kan verdere escalatie en onnodige stress voorkomen. Tussenkomst van onze gespecialiseerde arbeidsmediator helpt de communicatie weer op gang en geeft ruimte om elkaars kijk op de zaak te belichten.

Neem contact op voor meer informatie of boek een oriëntatiegesprek met onze arbeidsmediator: 06 34 827 952 ; Vertrouwelijk en Vrijblijvend. Mailen kan ook: consult@humancare-mediation.nl .

Over de auteur

Bart Schleidt administrator

Arbeidsconflict

this is index.php
conflict

Mediation biedt uitkomst voor het oplossen van kwesties die arbeidsgerelateerd zijn. Het betreft de bemiddeling tussen werknemer en leidinggevende/organisatie of werknemers onderling. Op tijd bespreekbaar maken van de problemen kan verdere escalatie en onnodige stress voorkomen. Tussenkomst van onze mediator helpt de communicatie weer op gang en geeft ruimte om elkaars kijk op de zaak te belichten.


Gratis oriëntatiegesprek

Neem contact op met Human Care Mediation; onze mediators staan u graag te woord. In dit gratis telefoongesprek bieden wij u een klankbord en staan open om te sparren over mogelijkheden voor aanpak van de (conflict)situatie.

Vrijblijvende offerte

Heeft u (naar aanleiding van het oriëntatiegesprek) interesse in onze dienstverlening, dan bieden wij u een vrijblijvende offerte op maat. Na acceptatie van de offerte worden betrokken partijen uitgenodigd voor een intake en beginnen we met uitwisselen en overbruggen om tot een duurzame oplossing te komen.

Intake

Tijdens de intake worden verwachtingen gepeild en wordt informatie over de uitvoering van de interventie aan de deelnemers verstrekt. De mediation start met de ondertekening van een mediationovereenkomst; in deze overeenkomst staan afspraken beschreven en wordt het onderwerp van de kwestie vermeld. De afspraken verwijzen onder andere naar het mediationreglement en de gedragsregels van Mediators federatie Nederland (MfN).

Exploratie

Tijdens de besprekingen is er ruimte voor uitwisseling van feiten en emoties. Met het toegenomen perspectief weten partijen hun verschillen van inzicht te overbruggen. Puzzelen in de zoektocht naar een passende en duurzame oplossing. Mediator is procesbegeleider en ondersteund om tot best haalbare resultaten te komen. De belangen komen in beeld, doelen worden geformuleerd en opties voor mogelijke oplossingen gegenereerd (koek vergroten) .

Onderhandeling

De situatie is helder, misverstanden zijn weggenomen en de bereidheid van partijen is genoeg om eruit te komen. Rekening houdend met elkaars belangen wordt onderhandeld om tot duurzame oplossingen te komen.

Vastlegging resultaat

Het resultaat uit de onderhandeling en gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een resultaatovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). Een gedragen en duurzame oplossing die werkt.

Uitgebreide informatie over de werkwijze van de mediator in arbeidskwesties vindt u in onderstaande documentatie

Documentatie

Werkwijzer Arbeidskwesties
Bemiddeling Arbeidsconflict + Exit


Afspraak maken

Neem contact op voor meer informatie of een GRATIS oriëntatiegesprek.
U kunt ook uw telefoonnummer achterlaten en aangeven wanneer u beschikbaar bent.
Voor direct telefonisch contact belt u Bart Schleidt: 06 34 827 952.

    * alle velden invullen svp

    Mediation kan geschillen helpen oplossen.

    Over de auteur

    Bart Schleidt administrator