Mediation op verwijzing van de rechtbank

Mediation op verwijzing van de rechtbank

this is index.php

De mediationfunctionaris van de rechtbank zal doorgaans een lijst met aan de rechtbank verbonden mediators voorleggen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor een mediator aan de rechtbank worden overgelaten; dit komt wel voor bij toezichtzaken. In een toezichtzaak betreft het veelal de situatie waarin belanghebbenden van een familielid met elkaar op één lijn willen komen aangaande curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Verwijzing via de rechtbank kan ook betrekking hebben op omgang in familiekwesties, arbeidskwesties, burengeschillen en zakelijke geschillen.

Over de auteur

Bart Schleidt administrator

Geef een reactie