Verwijzing van de rechtbank

Bemiddel met een mediator naar keuze via de Rechter
Bemiddel met een mediator naar keuze via de Rechter

Op eigen initiatief of op voorstel van de Rechter kan bij aanvang, tijdens of in aansluiting op een procedure bij de rechtbank een verwijzing naar mediation plaatsvinden. De animatievideo van “De Rechtspraak” maakt inzichtelijk hoe mediation op verwijzing van de Rechter in zijn werk gaat.

In samenspraak bepaald u tot op zekere hoogte zelf welke mediator er gekozen wordt; bij de rechter kan dit worden aangegeven. De mediationfunctionaris van de Rechtbank zal doorgaans een lijst met aan de Rechtbank verbonden mediators voorleggen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor een mediator aan de rechtbank worden overgelaten; dit is vaak het geval in toezichtzaken. In een toezichtzaak betreft het veelal de situatie waarin belanghebbenden van een familielid met elkaar op één lijn willen komen aangaande curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Verwijzing via de rechtbank kan ook betrekking hebben op omgang in familiekwesties, arbeidskwesties, burengeschillen en zakelijke geschillen.

Voor de verwiijzingen van de Rechtbank en Het Juridisch Loket is een persoonlijke overeenkomst vereist met de betreffende mediator. Bij HumanCare-Mediation is dit Bart Schleidt. Bart is MfN geaccrediteerd familiemediator en gespecialiseerd arbeidsmediator. Indien (één van) u daarvoor in aanmerking komt, kan onze mediator subsidie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Wij kunnen dit doorgaans vlotter verzorgen vanwege de “High Trust” overeenkomst van onze mediator met de RvR.

Wilt u naar aanleiding van bovengenoemde meer weten?

Vraag meer informatie

    * alle velden invullen svp

    U kunt direct bellen met Bart Schleidt: 06 34 827 952 .