Rechtbank mediation

Bemiddel met een mediator naar keuze via de Rechter
Bemiddel met een mediator naar keuze via de Rechter

Op eigen initiatief of op voorstel van de Rechter kan bij aanvang, tijdens of in aansluiting op een procedure bij de rechtbank een verwijzing naar mediation plaatsvinden. De animatievideo van “De Rechtspraak” maakt inzichtelijk hoe mediation op verwijzing van de Rechter in zijn werk gaat.

In samenspraak bepaald u tot op zekere hoogte zelf welke mediator er gekozen wordt; bij de rechter kan dit worden aangegeven. De mediationfunctionaris van de Rechtbank zal doorgaans een lijst met aan de Rechtbank verbonden mediators voorleggen. In bepaalde gevallen kan de keuze voor een mediator aan de rechtbank worden overgelaten; dit is vaak het geval in toezichtzaken. In een toezichtzaak betreft het veelal de situatie waarin belanghebbenden van een familielid met elkaar op één lijn willen komen aangaande curatele, bewindvoering en/of mentorschap. Verwijzing door de rechter betreft veelal omgang in familiekwesties, arbeidskwesties, burengeschillen en zakelijke geschillen.

Bart Schleidt is MfN geaccrediteerd familiemediator/arbeidsmediator en verbonden aan De Rechtbank. Tevens kan hij onder “High Trust” subsidieaanvragen verzorgen (de z.g.n. toevoegingen) indien (één van) u daarvoor in aanmerking komt.

Wilt u naar aanleiding van bovengenoemde meer weten?

Vraag meer informatie

    * alle velden invullen svp

    U kunt ook direct bellen met Bart Schleidt: 06 34 827 952