Titel familiekwesties

Familiemediation

this is index.php

Bij conflicten in de familiesfeer kan mediation helpen om overzicht te creëren en de communicatie verbeteren. Onze MfN geaccrediteerde familie-mediator biedt ruimte voor perspectief en bewaakt de balans in het gesprek. Het betreft bijvoorbeeld omgangsproblemen, nalatenschapskwesties en ook toezichtzaken zoals mentorschap en bewind. We spreken met betrokkenen, gezamenlijk of afzonderlijk, om een goed beeld van de situatie te krijgen en zorgen dat er over en weer duidelijkheid komt en kwesties kunnen worden opgelost.

HumanCare Mediation biedt meer kans van slagen voor het oplossen van conflicten in de familiesfeer.